Veel verbeteringen mogelijk

In het debat gingen patiëntvertegenwoordigers, huisartsen, directeuren van ziekenhuizen en verpleeghuizen, thuiszorgaanbieders, medewerkers van VGZ en van de zorgkantoren van VGZ met elkaar in gesprek over de belangrijkste knelpunten. Daaruit werd duidelijk dat er veel verbeteringen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld in de samenwerking tussen huisartsen en verpleegkundigen (die oudere patiënten vaak het beste kennen) en andere zorgverleners die specialistische zorg kunnen bieden.