Slimmer en leuker werken met SENS in de wijk

Succesvolle aanpak verhoogt tevredenheid en bespaart capaciteit

12-02-2020

Samen Effectief naar Succes (SENS) is werkwijze die bij zorgorganisatie Omring bij steeds meer in thuiszorgteams met succes wordt toegepast. Een aanpak die zorgt voor efficiënte overleggen waarbij de cliënt en zijn of haar hulpvraag centraal staat. De werkwijze stimuleert de eigen regie van cliënten door vanuit de positieve gezondheid van de cliënt te kijken en vanuit meerdere perspectieven te kijken naar wat de cliënt nog kan. Dit resulteerde bij Omring niet alleen in werkdrukverlaging voor de medewerkers, maar ook in tijdwinst die ten goede komt aan de cliënt.

Patricia Floris, wijkverpleegkundige: ‘Dankzij Sens zijn wij, de wijkverpleegkundigen, eerder op de hoogte van problemen die spelen in de wijk bij cliënten. Hierdoor kunnen we veel sneller schakelen met de huisarts of zorgprofessionals bij gezondheidsproblemen van onze cliënten. In bepaalde gevallen worden hierdoor zelfs problemen voorkomen. Cliënten geven zelf ook aan dat we binnen ons team opvallend goed op de hoogte zijn van de persoonlijke situatie van de cliënt.’

Tekorten aan zorgpersoneel mede door vergrijzing en stijgende zorgvraag

De groei van de zorgkosten weegt de komende jaren zwaar op het overheidsbudget. Volgens het CPB stijgen deze in de jaren 2022 t/m 2025 jaarlijks met 2,7% naar €174 miljard in 2040, een verdubbeling van de zorgkosten ten opzichte van 2015. De grootste onderliggende oorzaak hiervan is de vergrijzing. 
De sector zorg en welzijn telt momenteel circa 1,2 miljoen werknemers. De verwachting is dat in de periode begin 2018 – eind 2022 ongeveer 190 duizend extra medewerkers nodig zijn binnen zorg en welzijn. Wat neerkomt op bijna 40 duizend medewerkers per jaar. Nu werkt 1 op de 7 werknemers in Nederland in de zorgsector. Als de zorg in het huidige tempo blijft doorgroeien, is dat in 2040 1 op de 4 werknemers. 

Niet harder, maar slimmer werken 

Met SENS worden werkprocessen zo ingericht dat het mogelijk wordt om snel en adequaat in te spelen om eventuele veranderende behoefte van de cliënt. Tegelijkertijd zorgt het voor betere kennisdeling en afstemming onder het zorgpersoneel. Dankzij Sens leren individuele medewerkers en teams alleen die taken uit te voeren die direct van toegevoegde waarde zijn op de cliënt. Door Sens toe te passen worden taken en verantwoordelijkheden slimmer gepland en verspillingen voorkomen. Middels simpele interventies wordt de werkdruk verlaagd, het werkplezier vergroot en neemt de klanttevredenheid toe. 

Jasper van Reijsen, programmamanager SENS bij Omring: “Dankzij dagelijkse verbeteringen wordt het werk leuker en kunnen we onze cliënten beter helpen. Dat maakt het makkelijker om mensen te behouden en nieuwe collega’s te vinden. Want wie wil er nou niet werken in een organisatie die zichzelf continu verbetert?”

Carmen Caspers, Innovatiemanager Coöperatie VGZ: “Onze alliantiepartner Omring combineert in de SENS-aanpak zorginhoudelijke taken zoals de indicatiestelling, met methodieken om continue te verbeteren. Mooi voorbeeld is de gezamenlijke dagstart, waarbij de zorg voor cliënten snel en effectief afgestemd wordt. Zorgverleners ervaren een hogere tevredenheid door meer communicatie en de mogelijkheid ideeën en problemen snel te delen. Met, voor en door professionals, dat is Zinnige Zorg."

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam