RvC neemt afscheid van Carin Gorter na voordracht voor benoeming bij Rabobank

16-10-2015
Vanwege het feit dat ze is voorgedragen voor benoeming tot Chief Risk Officer in de Raad van Bestuur van Rabobank, heeft mevrouw Carin Gorter haar toezichtstaak bij Coöperatie VGZ neergelegd. Gorter is gestopt als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) per 15 oktober 2015. 
Mevrouw C.W. (Carin) Gorter (1963) was sinds 19 maart 2010 lid van de RvC van Coöperatie VGZ (c.q. haar rechtsvoorganger UVIT). Per 1 januari 2015 was haar RvC-lidmaatschap met een nieuwe termijn verlengd. Vanaf de aanvang van haar eerste zittingstermijn is Carin Gorter voorzitter geweest van zowel de Auditcommissie als de Risicocommissie RvC.
 
RvC-voorzitter Rudy van der Meer betreurt het vertrek van Carin Gorter: “Vanaf het moment van haar benoeming heeft Carin met vakmanschap en een bijzondere drive een zeer waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de strategie van Coöperatie VGZ. Ze heeft in haar toezicht met name veel aandacht besteed aan de optimalisatie van de financiële-, riskmanagement- en ICT-structuren binnen de organisatie. De Raad van Commissarissen is haar daarvoor veel dank verschuldigd.”
 
De RvC van Coöperatie VGZ heeft inmiddels een traject van werving en selectie in gang gezet om te komen tot de benoeming van een opvolger.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam