Reactie VGZ rapportage Nza wachttijden

18-03-2019
 In dit artikel reageren wij op de rapportage van Nza over de aanpak van wachttijden door zorgverzekeraars.
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/03/14/nza-zorgverzekeraars-moeten-meer-aandacht-geven-aan-aanpak-wachttijden

VGZ helpt jaarlijks 15.000 mensen met een persoonlijk advies aan kortere wachttijden. In zeven van de tien gevallen slagen we erin  klanten sneller te laten helpen.  De wachttijdwinst was in 2018 42.441 weken. In de VGZ-jaarplannen zijn specifieke doelstellingen opgenomen, met name voor een aantal probleemzorgsoorten om de wachttijd substantieel te verkorten. We monitoren de resultaten wekelijks.. 

VGZ benadrukt dat het geen eenvoudige opgave is om de wachttijden te verkorten, terwijl dit wel nodig is. We maken hierover afspraken met zorgaanbieders.  We hebben een speciale projectleider die continue zoekt naar verbeteringen. Met een innovatieloket verzamelen we praktijkvoorbeelden die bijdragen aan een verkorte wachttijd.

We hebben echter ook te maken met een groot tekort op de arbeidsmarkt. Er zijn vaak te weinig gespecialiseerde professionals. VGZ pleit voor betere toegang tot actuele en betrouwbare wachttijdinformatie van zorgaanbieders;  daar ontbreekt het nog te vaak aan. Wij zijn immers met elkaar verantwoordelijkheid om goede zorg te bieden. 
 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam