Radboudumc helpt mensen fitter een operatie in te gaan, verzekeraars ondersteunen programma

Fit4Surgery in stappen in hele ziekenhuis beschikbaar

28-06-2021
Patiënten in een zo goed mogelijke conditie zien te krijgen voor een operatie. Met dat doel startte het Radboudumc twee jaar geleden met het Fit4Surgery programma voor mensen met darmkanker. En met succes. Het aantal complicaties na een operatie bleek met 50% af te nemen en patiënten lagen gemiddeld twee dagen korter in het ziekenhuis. Reden voor het Radboudumc om samen met de vier grootste zorgverzekeraars (CZ, VGZ, Zilveren Kruis en Menzis) en met ondersteuning van de NZa en Zorginstituut Nederland het programma de komende jaren op grotere schaal beschikbaar te stellen. Vandaag spreken ze met elkaar af dat dit programma de komende twee jaar stapsgewijs in het hele ziekenhuis beschikbaar komt.

Het programma

Het Fit4Surgery-programma bestaat uit fysieke training, (verbetering en aanvulling van) voeding, mentale begeleiding en het stoppen met roken en alcohol. De patiënt komt na het gesprek met de behandelend chirurg bij de prehabilitatie-coördinator in de Fit4Surgery-testkamer. Deze maakt samen met de patiënt een gepersonaliseerd plan als voorbereiding op de operatie en bepaalt daarin onder andere de mate van fysieke training. De fysiotherapeut en de diëtist zijn nauw betrokken bij de uitvoering van het programma. Het idee achter het programma is simpel: hoe fitter iemand een operatie in gaat, hoe beter iemand een operatie uit komt. En dat blijkt te kloppen.

Pilot

In een pilot van het Radboudumc is aangetoond dat de kans dat bij patiënten met darmkanker, die hebben meegedaan aan het Fit4Surgery-programma, 50% minder complicaties optreden na de operatie. Ook liggen patiënten twee dagen korter in het ziekenhuis. Uit verschillende (inter)nationale studies komen vergelijkbare resultaten. Dit is de reden voor het Radboudumc om dit programma samen met de vier grootste zorgverzekeraars niet alleen aan te bieden aan patiënten met darmkanker, maar ook aan patiënten met andere ziektebeelden. Het ligt immers in de lijn der verwachting dat meer mensen baat hebben bij een zo fit mogelijke start. In 2021 vindt een uitbreiding plaats naar in totaal 7 zorgpaden (ca. 400 patiënten). Daarna zal na een positieve tussenevaluatie in 2022 het aantal zorgpaden worden uitgebreid naar in totaal 20 zorgpaden (ca. 2000 patiënten per jaar)

Bertine Lahuis, bestuursvoorzitter van het Radboudumc: ‘Het is voor het eerst dat het verbeteren van gezondheid in deze omvang zo’n prominente plaats krijgt binnen de behandeling van een ziekte. Het realiseren van dit programma is echt teamwork: van zorgprofessional, zorgverzekeraars, Zorginstituut Nederland en NZa. Fit4Surgery stelt mensen in staat zelf iets te kunnen bijdragen aan het succes van een operatie en dat is belangrijk. We gaan het daarom de komende jaren stapsgewijs mogelijk maken voor iedere patiënt in het Radboudumc.’

Zorgverzekeraars


Zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben zich als grootste spelers in de regio hard gemaakt voor Fit4Surgery. Ook Zilveren Kruis en Menzis scharen zich achter het initiatief.
Volgens bestuursvoorzitter van CZ Joep de Groot kan het vooral bijdragen aan wat belangrijk is voor de patiënt: je fitter voelen, minder complicaties en eerder naar huis. De Groot: ‘Dat is het belangrijkste maar de verwachting is dat je zo ook zuiniger om kunt gaan met schaars ziekenhuispersoneel en dat het zorgkosten bespaart, het is dus meer toekomstbestendig.
Karien van Gennip bestuursvoorzitter van VGZ is enthousiast: ‘Fit4Surgery sluit uitstekend aan bij ons streven ervoor te zorgen ‘dat Nederland gezonder wordt’. We stimuleren hierbij onze leden te werken aan de eigen gezondheid en fitheid, onder andere met op maat gemaakte en gemakkelijke oplossingen. Fit4Surgery is hiervan een prima voorbeeld. Dit helpt de gebruiker om zo gezond en fit mogelijk een operatie in te gaan en daarmee het herstel te bespoedigen en complicaties te voorkomen. Hopelijk met een duurzaam effect wanneer het lukt de fitheid ook na de het herstelproces te behouden. Wij verwachten dat Fit4Surgery in de toekomst beschikbaar komt voor al onze leden die een operatie moeten ondergaan. Zodat zij er zelf voor kunnen zorgen dat ze fit ziek worden en snel weer kunnen herstellen.’

Wetenschappelijke onderbouwing

Aan de implementatie van het Fit4Surgery-programma is een wetenschappelijke studie verbonden. Binnen de studie meet het Radboudumc de effecten bij de verschillende patiënten van de verschillende zorgpaden.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam