Patienten niet of later naar arts door hoger Eigen Risico

21-09-2015
Bijna 1 op de 5 Nederlanders (18%) heeft sinds 1 januari van dit jaar weleens zorg uitgesteld of gemeden. Bijna de helft (47%) hiervan legt een directe link naar het Eigen Risico. Dit blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van zorgverzekeraar VGZ. VGZ vindt het daarom niet verstandig dat het verplicht Eigen Risico volgend jaar verder omhoog gaat van 375 naar 385 euro.
'Mensen stellen zorg uit door de hoogte van het Eigen Risico, dat verergert in veel gevallen de klachten en het leidt uiteindelijk tot hogere zorgkosten’, aldus bestuursvoorzitter Tom Kliphuis van Coöperatie VGZ. ‘Daarnaast ontbreekt het maatschappelijk draagvlak voor een verdere verhoging van het Eigen Risico’. Uit het onderzoek blijkt dat er wel publieke steun is voor een Eigen Risico van rond de 200 euro per jaar.
 

Misverstanden rond Eigen Risico

VGZ heeft onderzoek laten doen naar de effecten van het Eigen Risico op het gedrag van de consumenten en de kennis en houding van Nederland ten aanzien van het Eigen Risico. Mensen zijn niet perse tegen een Eigen Risico, maar vinden het huidige maximum van 375 euro aan de hoge kant. Als alternatief noemen zij een hoogte van 210 euro acceptabel.
 
Een deel van het Nederlands publiek denkt (ten onrechte) dat bepaalde soorten zorg uitgezonderd zijn van het eigen risico. De grootste misverstanden bestaan rondom spoedeisende hulp in het ziekenhuis (36%) en  ambulancevervoer (19%).  Bijna een derde van de mensen is niet op de hoogte van het feit dat huisartsbezoek niet onder het  Eigen Risico valt. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat veel klanten van VGZ nog niet weten dat voorkeursmedicijnen bij VGZ worden vrijgesteld van Eigen Risico. ’Dit doen wij als eerste en ook als enige zorgverzekeraar al jaren en het levert direct voordeel op voor onze klant’, aldus Tom Kliphuis.  Deze vrijstelling is geheel in lijn met wat Minister Schippers beoogt ten aanzien van het Eigen Risico.
 

Uitstellen zorg vanwege kosten Eigen Risico

Bijna één op de vijf (18%) Nederlanders zegt sinds 1 januari van dit jaar weleens zorg te hebben uitgesteld of gemeden. Jongeren (18 t/m 34 jaar) geven vaker (23%) aan dan ouderen (11%) dat zij dit jaar weleens zorg hebben uitgesteld of gemeden.Van de personen die zorg hebben uitgesteld, geeft het grootste deel aan dat het hierbij ging om huisartsbezoek. Andere vaak genoemde antwoorden zijn ‘zorg bij een specialist in het ziekenhuis’ en ‘medicijnen op recept’.
De meest gegeven reden voor personen die zorg hebben uitgesteld of gemeden zijn: ‘ik vind dat dit mij teveel geld kost/ik wou het eigen risico uitsparen’; dit antwoord wordt gegeven door 47%. Op de tweede en derde plaats staan redenen die met de ernst van de klachten te maken hebben. De top vier van meest gegeven antwoorden wordt gecompleteerd door het antwoord ‘ik kon het niet betalen’, dit wordt door 17% van deze groep genoemd.
Maar liefst tweederde van de mensen die zorggebruik hebben uitgesteld, gaf aan dat de klachten daarna zijn verergerd.
 

Eigen Risico omlaag

VGZ vindt het steeds verder verhogen van het Eigen Risico niet verstandig. Zorgverzekeraars hebben eerder ook al aangegeven  dat het Eigen Risico juist verder omlaag moet. De politiek gaat echter over de hoogte van het Eigen Risico en niet de zorgverzekeraar zoals vaak wordt gedacht.  ‘Binnen de mogelijkheden die VGZ heeft, proberen we alles te doen om het voor onze klanten makkelijker te maken’, aldus Tom Kliphuis. Zo starten we een campagne om de mogelijkheid van betalingsregelingen meer onder de aandacht te brengen. Vanaf volgend jaar is het bovendien mogelijk om het Eigen Risico vooraf gespreid te betalen. Kliphuis: “Ook gaan we onze klanten nog actiever vertellen dat sommige zaken, zoals voorkeursmedicijnen,  vrijgesteld zijn van het eigen risico.”
Klik hier voor het onderzoeksrapport.
Contact met woordvoering
Coöperatie VGZ
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam