MST en VGZ sluiten contract voor 2017

Langere wachtlijst VGZ-verzekerden opgeheven

09-12-2016
Medisch Spectrum Twente (MST) en Coöperatie VGZ hebben deze week overeenstemming bereikt over een contract voor 2017. Daarbij is een zorggarantie afgesproken voor het hele jaar. Een belangrijk deel van de inwoners van Twente gaat voor spoedzorg en andere ziekenhuiszorg naar het MST. Patiënten weten nu dus dat ze ook in 2017 in Enschede en Oldenzaal terecht kunnen. 

Eind dit jaar leek het voor 2016 afgesproken zorgplafond in zicht te komen. MST hanteerde voor VGZ-verzekerden langere wachttijden. VGZ zorgde waar nodig voor bemiddeling, zodat patiënten de zorg kregen die ze nodig hadden.
Nu er een akkoord is bereikt voor 2017, kunnen alle VGZ-verzekerden weer terecht in het MST.

Hans van Noorden, directeur Zorginkoop van VGZ is verheugd over de gemaakte afspraken: “We zijn blij dat we goede afspraken hebben kunnen maken voor het komend jaar en dat onze verzekerden het hele jaar in het MST terecht kunnen voor de zorg die ze nodig hebben.”

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam