Minder zorgkosten hartpatiënten door beter zorgproces in combinatie met eHealth

27-11-2014
De zorg voor hartfalenpatiënten verbetert sterk als hun zorgproces wordt geoptimaliseerd en digitale thuismeet-oplossingen hen daarbij ondersteunen. Deze vorm van zorg leidt tot meer tevredenheid bij patiënten en forse besparingen op ziekenhuiskosten. Dat blijkt uit vandaag gepresenteerde resultaten van een onderzoek van Philips, zes ziekenhuizen, VGZ  en andere zorgverzekeraars. Het optimaliseren van de begeleiding in combinatie met eHealth leidt tot flink minder ernstige complicaties en ziekenhuisopnames. Deze vorm van zorg sluit daarmee helemaal aan bij het idee dat VGZ heeft over Goede Zorg. Ab Klink, lid van de Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ: “Dit project laat waanzinnige resultaten zien.” 
Onderzoekers van KIWA Carity volgden vier jaar lang 175 hartfalenpatiënten. Hun zorgproces werd op meerdere fronten geoptimaliseerd. Zo kregen zij na het eerste contact met hun huisarts al na ongeveer een week vervolgonderzoek, een diagnose en een behandelplan, waar dit traditioneel ruim anderhalve maand in beslag neemt. Waar zorg traditioneel reageert op problemen, gaat deze zorgvorm uit van proactief, dagelijks handelen om de gezondheid van de patiënt te stabiliseren en verslechteringen vroegtijdig te signaleren.
De patiënten worden daarbij ondersteund met digitale thuismeetapparatuur. Hiermee  meten zij dagelijks hun vitale functies en krijgen levensstijladvies. In plaats van ongeveer eens per drie maanden in het ziekenhuis, werden patiënten nu dagelijks (op afstand) thuis gecontroleerd.
 

Halvering ziekenhuisopnames

De nieuwe aanpak leidde tot opmerkelijke resultaten. Het aantal verpleegdagen daalde met 57% en het aantal ziekenhuisopnames nam af met 52%. De zorg kon voor het grootste deel in de polikliniek plaatsvinden. Uiteindelijk vallen de zorgkosten per patiënt gemiddeld 26% lager uit. Belangrijker nog: het onderzoek toonde daarnaast aan dat zowel artsen als patiënten gemiddeld tevreden tot zeer tevreden. Patiënten lieten ook weten het zeer geruststellend te vinden dat zij met behulp van e-health dagelijks kunnen rekenen op ondersteuning door zorgverleners.
VGZ gelooft in Zinnige Zorg: zorg die kwalitatief hoogwaardig is, de tevredenheid van patiënten waarborgt en betaalbaar is. VGZ werkt daarnaast zoveel mogelijk aan zorg dichtbij, in de eigen omgeving van patiënten: het vermindert de druk op dure ziekenhuiszorg. Ab Klink: “Meer zorg in deze vorm is nodig om de Nederlandse zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden.”
Volgens Klink ligt er meer moois in het verschiet: “Er zijn inmiddels tal van e-health oplossingen voorhanden waarvan patiënten, zorgverleners en de maatschappij kunnen profiteren. De technologie is er klaar voor, maar de manier waarop de zorg nu is georganiseerd en wordt gecontracteerd nog niet. Wel maken we gaandeweg slagen die daarin verandering brengen. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we de volgende stap zetten naar een innovatief zorgmodel waarmee zorg binnen en buiten het ziekenhuis wordt geïntegreerd en er enorme voordelen zijn voor de patiënt, arts en maatschappij.”
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam