Meerjarenovereenkomst met Groene Hart Ziekenhuis

Groene Hart Ziekenhuis
Groene Hart Ziekenhuis
19-02-2019
Het Groene Hart Ziekenhuis en zorgverzekeraar VGZ hebben een meerjarencontract gesloten voor de komende vier jaar. Dit akkoord biedt het ziekenhuis ruimte om het programma ‘De juiste zorg op de juiste plek’ verder vorm te geven. Het Groene Hart Ziekenhuis is het twaalfde ziekenhuis dat toetreedt tot het netwerk Zinnige Zorg, met wie VGZ de zorg anders wil organiseren, daarmee te verbeteren voor de patiënt tegen lagere kosten. 
Met het programma ‘De juiste zorg op de juiste plek’ kijkt het Groene Hart Ziekenhuis samen met partners in de regio én patiënten hoe zij gezamenlijk de zorg anders kunnen organiseren; nog meer op basis van de patiëntbehoefte en zo dicht mogelijk bij huis. 

Eerder traden Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht en de Rivas Zorggroep al toe tot het netwerk Zinnige Zorg. Met het Groene Hart Ziekenhuis erbij ontstaat een olievlekwerking in de regio. 

‘Samen zorg verbeteren’

Ab Klink, lid van de Raad van Bestuur van VGZ, is blij met de nieuwe samenwerking met het Groene Hart ziekenhuis. ‘Het Groene Hart heeft een belangrijke functie, gericht op samenwerking met bijvoorbeeld huisartsen en thuiszorg. De patiënt krijgt een actievere rol in zijn of haar behandeling. Met elkaar gaan we kijken hoe we de zorg kunnen verbeteren.”

Verder innoveren

Ziekenhuisbestuurder Marlies Telgenkamp : “Dit vierjarencontract geeft ons naast financiële rust ook de tijd om met onze partners de zorg in de regio verder te innoveren. Uitgangspunt hierbij is natuurlijk dat voor patiënten in onze regio een breed, kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig zorgaanbod beschikbaar is, nu en in de toekomst!” 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam