IZA blijft zorgverzekeraar gemeenten provincies en waterschappen

18-08-2016
De 200.000 ambtenaren die bij gemeenten, provincies en waterschappen werken, kunnen ook volgend jaar hun zorgverzekering voortzetten bij zorgverzekeraar IZA. Ook post- en inactieven, alsmede gezinsleden kunnen zich verzekeren via deze collectiviteit. IZA heeft deze opdracht weer gegund gekregen naar aanleiding van de aanbesteding die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) gezamenlijk hadden uitgeschreven. Het gaat om het grootste collectieve zorgverzekeringscontract in Nederland. 

IZA scoort hoog
De huidige collectieve zorgverzekering bij IZA loopt sinds 2013 en eindigt op 31 december 2016. IZA verzorgt deze collectiviteit al sinds 1952 via de publiekrechtelijke IZA-regeling en vanaf 2006 onder de Zorgverzekeringswet. De aanbesteding van VNG, IPO en Unie van Waterschappen was er dit keer voor het eerst op gericht om drie zorgverzekeraars te selecteren, zodat ambtenaren meer keuze hebben.

De aanbesteding was opgedeeld in drie percelen. Per perceel konden verschillende zorgverzekeraars worden geselecteerd. Premie, pakket en arbeidsgerelateerde zorg en dienstverlening waren belangrijke aspecten bij de beoordeling van de aanbesteding. IZA scoorde het hoogste aantal punten op alle drie de percelen. Daarnaast zijn Menzis en CZ geselecteerd.

Al decennia de zorgverzekeraar voor ambtenaren
Tom Kliphuis, voorzitter van de Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ: ‘Ik ben trots dat wij al decennia de zorgverzekeraar zijn voor ambtenaren. Veel van onze verzekerden zijn al jarenlang bij IZA verzekerd en we zijn dan ook erg blij dat we die relatie kunnen voortzetten. We hebben een scherpe aanbieding kunnen doen, waarover IZA haar verzekerden uitgebreid zal informeren de komende periode. We hebben een goed pakket samengesteld, met volop keuzemogelijkheden.’

 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam