Innovatieve afspraken Maasstadziekenhuis voor optimale spoedeisende zorg

09-01-2019

VGZ en het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam hebben afspraken gemaakt om de spoedeisende hulp te verbeteren. De vergoeding dat het ziekenhuis ontvangt voor de geleverde spoedeisende zorg hangt af van de kwaliteit van de zorg, niet meer van het aantal behandelingen. 

Deze afspraken passen binnen het gedachtegoed van VGZ: zinnige zorg. Dit betekent betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. Steeds meer zorgaanbieders omarmen dit idee en laten zien dat het ook mogelijk is, waaronder het Maasstad Ziekenhuis. “Wij richten ons op het gehele traject van de patiënt; van binnenkomst op de afdeling Spoedeisende Hulp tot het moment dat de patiënt ons ziekenhuis verlaat”, zegt Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis. 

Het ziekenhuis wil ook patiënten sneller helpen, de patiënttevredenheid verhogen en streeft ernaar om het aantal ambulance-stops te verlagen. Dit betekent dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat ambulances tijdelijk niet bij het ziekenhuis terecht kunnen en naar een ander ziekenhuis moeten rijden. 

Tot slot wil het Maasstad ziekenhuis de beschikbaarheid van acute zorg garanderen. Dit gebeurt door onder andere te investeren in het opleiden van medewerkers en maatregelen te treffen om de doorstroming te verbeteren. Zo wordt de samenwerking met de huisartsenpost geïntensiveerd waardoor patiënten de juiste zorg op de juiste plek krijgen.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam