Inkoopbeleid 2022: Samen de zorg vooruitbrengen

01-04-2021
Elk jaar op 1 april maakt Coöperatie VGZ het zorginkoopbeleid voor het volgende jaar bekend. Daarin staan de kaders voor afspraken met zorgaanbieders over de inhoud, kosten, spreiding en organisatie van de zorg voor haar leden. Voor 2022 is het overkoepelend motto: “Samen de zorg vooruitbrengen.” 

Samen de zorg bieden die nodig is 


Het inkoopbeleid van VGZ voor 2022 beschrijft hoe zij haar leden, samen met zorgprofessionals, de zorg kan bieden die zij nodig hebben. Geïnspireerd door ideeën van zorgverleners, ervaringsdeskundigen en andere experts. Het beleid is ook een uitnodiging aan hen om VGZ te helpen bij het waarmaken van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Zij hebben elkaar daarbij nodig, want alleen samen de zorg vooruitgebracht kan worden.  

Hans van Noorden, directeur Zorginkoop zegt in een toelichting op het beleid: “Het afgelopen jaar was een vreemd inkoopjaar door de coronacrisis. Samen met zorgaanbieders zijn we erin geslaagd om onze leden en hun naasten zoveel mogelijk de zorg te bieden die nodig was. In de afspraken voor 2022 zullen we daar ongetwijfeld nog naweeën van terugzien. Maar het is, gezien de grote uitdagingen rond personeelstekorten, dure medicijnen en oplopende kosten, van het grootste belang dat we vooruit gaan kijken. Ons beleid is daarom een uitnodiging aan zorgaanbieders om samen met ons te werken aan het toekomstbestendig maken van de zorg. Daarbij zetten wij in op digitalisering, een verschuiving naar zorg én gezondheid en versnelling van het opschalen van bewezen goede voorbeelden (Good Practices). ” 

Zorg vernieuwen 


Belangrijk voor de komende jaren is de maatschappelijke opgave om de zorg te vernieuwen. Dat wil VGZ samen met zorgbestuurders, zorgprofessionals, patiënten, leden (VGZ-verzekerden), overheden en werkgevers vormgeven. VGZ ziet het als een gezamenlijke opdracht om de zorg te verbeteren waar dat mogelijk is en zorg in de toekomst, als dat kan, zelfs te voorkomen 

Naast het duurzaam maken van de zorg zelf, voelt VGZ zich als maatschappelijk betrokken organisatie verantwoordelijk voor duurzaamheid in bredere zin. Het komend jaar onderzoekt zij hoe ze deze verantwoordelijkheid invulling gaat geven in haar inkoopbeleid. 

Meer informatie over het zorginkoopbeleid 2022  
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam