Hogere klanttevredenheid, stabiele premie en bestendig resultaat

Focus op zinnige zorg onverminderd belangrijk. Goede zorg steeds meer onder druk.

15-04-2020
Coöperatie VGZ sluit 2019 af met een positief resultaat van € 68 miljoen, een lichte daling ten opzichte van 2018 (€ 81 miljoen). Het resultaat 2019 is in belangrijke mate toe te schrijven aan een positief beleggingsresultaat van € 118 miljoen. Ons eigen vermogen en de resultaten uit onze kernactiviteiten zijn voldoende robuust, waarbij de mogelijke impact van de coronacrisis op de toekomstige premie op dit moment nog niet kan worden ingeschat. Zo zijn de beurzen in het eerste kwartaal van 2020 bewegelijker dan gebruikelijk. Van alle premies en eigen bijdragen keerden we 97% uit aan zorgkosten. Dit is per verzekerde € 2.868 (in 2018: € 2.765). Deze en andere financiële resultaten zijn vandaag gepubliceerd in het maatschappelijk jaarverslag 2019.

Zinnige zorg 


De focus op zinnige zorg blijft onverminderd belangrijk. Hoewel de zorggroei afneemt, zijn de zorgkosten in Nederland ook in 2019 gestegen. Steeds meer partijen zien en ervaren de impact van dit toenemend maatschappelijke probleem. Als er niet structureel iets verandert, is de toegang tot goede zorg in de toekomst niet langer zeker. Naast de oplopende zorgkosten staat onze goede zorg in toenemende mate onder druk vanwege het tekort aan personeel.  

Coronacrisis

 
Na het vaststellen van de jaarcijfers in het voorjaar van 2020, zijn we als samenleving geconfronteerd met de komst en verspreiding van het coronavirus. Dit legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Op dit moment is nog niet in te schatten hoe groot de financiële gevolgen van de coronacrisis zijn, ook niet voor VGZ. De risico’s voor ons hebben onder andere betrekking op hogere zorgkosten en daling van de waarde van de beleggingen. 

Zorgorganisaties en zorgverleners zetten alle zeilen bij, zodat iedereen op tijd de noodzakelijke zorg krijgt. We hebben grote waardering voor de inzet en de flexibiliteit van alle zorgverleners. Samen met alle zorgverzekeraars en zorgkantoren nemen we maatregelen om de toegankelijkheid van zorg te waarborgen. Zo ondersteunen we zorgorganisaties en zorgverleners om de continuïteit van zorg te kunnen blijven bieden, zodat verzekerden de zorg krijgen die zij nodig hebben. En biedt VGZ bijvoorbeeld extra betalingsregelingen voor verzekerden die door de coronacrisis in financieel zwaar weer zitten. Zo dragen we bij aan goede zorg voor iedereen, nu én na de coronacrisis. 

[dit artikel gaat verder onder de afbeelding]
kerncijfersdef 

Toekomstbestendige zorg 


Lid van de Raad van Bestuur en CFO, Kees Hamster: “Coöperatie VGZ heeft geen winstoogmerk. Onze zinnige zorg strategie is erop gericht zorg voor iedereen betaalbaar te houden, ook in de toekomst. In 2019 was het verder verbreden van de zinnige zorg-beweging ons voornaamste doel. Dat betekent het gedachtegoed verspreiden, steeds meer goede voorbeelden ophalen en opschalen en de samenwerking blijven zoeken met zorgaanbieders, patiënten, patiëntenverenigingen en onze leden. Zo maken we samen de zorg toekomstbestendig”.  

Dat werpt zijn vruchten af. Zo groeide het aantal good practices van zinnige zorg van 72 naar 113 en laten onze alliantiepartners mooie resultaten zien. Daaruit blijkt dat betere kwaliteit inderdaad hand in hand kan gaan met kostenreductie.  

Scherpe premie 

 
Wij streven naar een goede verzekering met een stabiele, betaalbare premie voor al onze leden. Zo ervaart de patiënt betere zorg en houden we tegelijkertijd de zorg toegankelijk voor iedereen. In lijn met het gewenste, stabiele premiebeleid, daalde de bruto premie van de basisverzekering met 1 euro per maand en heeft de meest gekozen basisverzekering van VGZ, de VGZ Ruime Keuze-polis, de scherpste premie van de vier grootste zorgverzekeraars. 

Groei aantal verzekerden 

 
Door de structureel scherpe premie nam ons verzekerdenbestand in 2019 toe met ongeveer 211.000 klanten tot 4.034.000. Eind 2019 beëindigden we de samenwerking met de laatste volmacht. Per 1 januari 2020 bedraagt het aantal verzekerden van alle acht merken van Coöperatie VGZ: 3.873.000.   

Bedrijfskosten licht gestegen door reorganisatie 


Een kritische blik op de zorgkosten bij zorgaanbieders vraagt uiteraard om eenzelfde kritische blik op eigen kosten. Ook in 2019 hebben we extra geïnvesteerd om onze eigen kosten te verlagen door slimmer en efficiënter te werken. En door verdere digitalisering krijgen klanten sneller en makkelijker toegang tot de juiste informatie en kunnen zij ook eenvoudig zelf zaken regelen, bijvoorbeeld in de VGZ Zorg app. Vanwege deze reorganisatiekosten vielen de totale bedrijfskosten in 2019 (€ 373 miljoen) hoger uit dan in 2018 (€ 345 miljoen). Gecorrigeerd voor deze incidentele reorganisatiekosten zijn de bedrijfskosten per verzekerde circa 2% gedaald ten opzichte van 2018. Dit is in lijn met de daling van de voorgaande jaren. Het aantal medewerkers daalde van 1.914 naar 1.827.  

Solvabiliteit 

 
Coöperatie VGZ heeft ultimo 2019 een eigen vermogen van circa € 2,5 miljard en een solvabiliteitsratio van 143%. Om onze leden ook in de toekomst een stabiel premiebeleid te kunnen blijven bieden, streven we naar een solvabiliteit tussen de 120 en 140%. Om jaarlijkse grote fluctuaties in de premie te vermijden, is onze doelstelling om het vermogen boven de doelsolvabiliteit in 3 jaar te verrekenen in de premie.

Zo wordt elke ontvangen euro zorgpremie besteed

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam