HagaZiekenhuis en VGZ bundelen krachten in Netwerk Zinnige Zorg

08-08-2023

Het HagaZiekenhuis treedt als nieuwste alliantiepartner toe tot het ervaringsnetwerk Zinnige Zorg. In dit netwerk streven zorgverzekeraar Coöperatie VGZ en 20 innovatieve zorginstellingen ernaar om zinnige en passende zorg ook in de toekomst voor iedereen beschikbaar te houden. VGZ gelooft dat zorgverleners het beste weten hoe ze de zorg kunnen verbeteren. Daarom bedenken de zorgprofessionals binnen het netwerk de innovatieve ideeën om de zorg te vernieuwen. VGZ vergroot de impact door deze initiatieven landelijk op te schalen. Met de partners binnen het netwerk zet het HagaZiekenhuis in op betere kwaliteit van zorg, technologie om zorgpersoneel te ontlasten en digitale innovaties.

Cas Ceulen, Chief Health Officer bij VGZ, over de toetreding van het HagaZiekenhuis: ‘’Het HagaZiekenhuis is een vooruitstrevend ziekenhuis. Ze ontwikkelen actief slimme oplossingen op het vlak van zinnige en passende zorg en nemen ook oplossingen van andere ziekenhuizen over. Ook hebben de medisch specialisten een mooie ambitie op het vlak van kunstmatige intelligentie (AI), om zorgprofessionals te ondersteunen en ontlasten in het zorgproces. Wij verwelkomen het HagaZiekenhuis dan ook graag binnen het netwerk. Zij bieden echt toegevoegde waarde met hun kennis en expertise.” 

Meer zelf, meer digitaal en meer thuis

De zorgvraag in Nederland groeit en steeds meer Nederlanders hebben steeds complexere zorg nodig. Tegelijkertijd zijn er nu en in de toekomst te weinig zorgprofessionals om aan de toenemende zorgvraag te kunnen voldoen, dat zorgt voor uitdagingen.
Ronne Mairuhu, voorzitter van het medisch stafbestuur in het HagaZiekenhuis: “Die urgentie voelen we, ook in het HagaZiekenhuis. Met het lef en de creativiteit van onze artsen en verpleegkundigen, maar zeker ook dankzij samenwerking met onze zorgpartners en het gebruik van digitale mogelijkheden, hebben we met ons transitieprogramma de afgelopen jaren al veel bereikt. We blijven ambitieus: we moeten de zorg steeds een beetje slimmer blijven organiseren. Voorbeelden als telemonitoring en teleconsultatie zijn niet alleen efficiënter, maar vooral ook prettiger voor de patiënt. Zelf, digitaal en thuis of dichtbij huis als het kan, in het ziekenhuis als het nodig is. Samen met VGZ gaan we graag op zoek naar nieuwe (digitale) manieren van zorgverlening voor onze patiënten en verwijzers.”

Passende financiering van zorg

Om toekomstbestendige zorg te realiseren is een passende wijze van financiering van de bedrijfsvoering cruciaal. Zo laten het HagaZiekenhuis en VGZ hun financiële afspraken nu beter aansluiten op de inhoud van zorg. Waar deze afspraken voorheen vaak over een jaartotaal gingen, hebben VGZ en het Haga nu aparte financiële afspraken gemaakt voor vier compartimenten: acute, chronische, oncologische en electieve zorg. Daarnaast is er een aparte afspraak gemaakt voor dure geneesmiddelen. Deze wijze van contractering maakt het mogelijk om de financiële afspraken in lijn te brengen met de inhoudelijke ambitie en uitdagingen voor elk compartiment. Een voorbeeld hiervan is dat het HagaZiekenhuis en VGZ afspraken hebben gemaakt over een passende financiering van de acute zorg ter verbetering van zowel de bedrijfsvoering als de samenwerking met ketenpartners. 

Over het Netwerk Zinnige Zorg

Binnen het ervaringsnetwerk Zinnige Zorg werken zorgverzekeraar Coöperatie VGZ, 13 ziekenhuizen, 4 ggz-instellingen en 3 V&V-instellingen samen aan het realiseren van zinnige en passende zorg. De afgelopen jaren hebben de partners hierin al veel stappen genomen. Dat passende zorg zo’n  prominente rol in het Integraal Zorgakkoord heeft, geeft een enorme drive om verder door te gaan. De zorgprofessionals van de ziekenhuizen, ggz-instellingen en V&V-instellingen hebben samen al ruim 200 Good Practices bedacht, ontwikkeld en geïmplementeerd. Bewezen, succesvolle voorbeelden uit de praktijk die de zorg kwalitatief beter maken met slimmere inzet van schaars zorgpersoneel. Het HagaZiekenhuis heeft in de periode van 2019 tot en met 2022 al ruim 25 van deze Good Practices geïmplementeerd. Daarmee zijn ze een koploper. Ze gaan ook nu weer volop aan de slag met goede voorbeelden.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam