Grote veranderingen in nieuwe overeenkomst huisartsen

16-07-2015
Huisartsen reageren overwegend positief op de conceptovereenkomst voor 2016-2017. Dit bleek afgelopen weken tijdens de derde serie van twaalf bijeenkomsten met deze doelgroep. Met deze gespreksronden reageert Coöperatie VGZ  op  bezwaren van de huisartsen tegen het contract voor 2015. Daarom is de afgelopen maanden geïnvesteerd in overleg met de huisartsen, om het contract voor 2016-2017 in goede samenwerking op te stellen. 
Uit de eerste reacties van huisartsen blijkt waardering voor deze aanpak van Coöperatie VGZ. In reactie op de kritiek op de overeenkomst voor 2015 heeft Coöperatie VGZ in een aantal gevallen gekozen voor aanpassing van het beleid voor de komende jaren.

Inkoopmanager Johan van Zeelst: “VGZ heeft altijd de intentie gehad om samen met de zorgaanbieders en verzekerden/patiënten de organisatie van de zorg te verbeteren. Door de grote veranderingen rondom de huisartsenbekostiging is het afgelopen jaar de beeldvorming uitermate negatief geweest. Inmiddels zijn we weer vele maanden verder en hebben wij samen met de huisartsen grote veranderingen aangebracht in de wijze van contracteren en de overeenkomst zelf.”

VGZ heeft de volgende maatregelen genomen:

- de regiobijeenkomsten zijn geïntensiveerd en worden door huisartsen positief gewaardeerd (gemiddeld cijfer 7,4);
- op verzoek van veel huisartsen wordt een tweejarig contract aangeboden voor 2016-2017;
- de overeenkomst is nagenoeg gehalveerd en vereenvoudigd;
- de bureaucratie wordt fors teruggebracht;
- er komt in het contract een regiomodule met regionale overlegmogelijkheden.
Van Zeelst: “Ook op landelijk niveau doet VGZ volop mee in het oplossen van de problemen en issues, waarmee huisartsen worden geconfronteerd en waarvan de oorsprong niet bij VGZ ligt, maar bij andere betrokkenen.”

Loket

In het najaar opent VGZ ook een zorgaanbiedersloket voor huisartsen. Met ingang van oktober kunnen zij daar terecht met al hun vragen aan VGZ. Dit zorgaanbiedersloket voor huisartsen is een van de initiatieven van VGZ om de communicatie en interactie met huisartsen te verbeteren. Tijdens de gehouden bijeenkomsten bleek grote behoefte te bestaan aan een vaste ingang bij VGZ. Ook de zorginkopers in de regio blijven een direct aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen van huisartsen.

In oktober presenteert Coöperatie VGZ tijdens de laatste serie regiobijeenkomsten de definitieve overeenkomst 2016-2017. Van Zeelst: “De sfeer was goed en constructief, maar tot nu toe viel de opkomst ons soms wat tegen. Daarom hopen we dat er in die laatste ronde veel huisartsen aanwezig zijn. Het is belangrijk om er samen voor te zorgen dat we voor 2016-2017 afspraken met draagvlak maken.”
Contact met woordvoering
Coöperatie VGZ
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam