Goede voorbereiding voor operatie begint thuis

16-07-2020
De zorg in Nederland is één van de beste ter wereld. Deze goede zorg willen we ook in de toekomst toegankelijk houden. Coöperatie VGZ gelooft dat dat kan door sámen met zorgprofessionals te werken aan zinnige zorg. Zij weten als geen ander wat beter is voor de patiënt.

Steeds meer zorgprofessionals laten ons goede initiatieven van zinnige zorg zien. Succesvolle initiatieven die leiden tot betere zorg voor de patiënt, slimme inzet van schaars zorgpersoneel en toegankelijkere zorg. Een voorbeeld hiervan is (digitale) preoperatieve screening (E-POS)*. 

60 tot 70% minder consulten op de poli

Door de webapplicatie E-POS, ontwikkeld door NovaCair, wordt de preoperatieve screening digitaal en op afstand uitgevoerd. Bij een preoperatieve screening worden patiënten normaliter ter voorbereiding op een operatie fysiek beoordeeld op de poli anesthesiologie. Met behulp van E-POS gebeurt dit nu grotendeels digitaal en op afstand. De eerste resultaten van E-POS zijn veelbelovend. Door de inzet van E-POS zijn er 60 tot 70% minder fysieke consulten**.

Hoe werkt E-POS? 

De patiënt vult digitaal ter voorbereiding op de operatie een vragenlijst in. Aan de hand van de antwoorden wordt er automatisch een adviesdocument gegenereerd op basis van internationale richtlijnen. Daarnaast bevat E-POS een triagesysteem, welke resulteert in één van de volgende adviezen: of patiënt geschikt is voor digitale goedkeuring, nog na gebeld moet worden door de arts of naar het ziekenhuis moet komen. Ook staan er verschillende animaties in de app met uitleg voor de patiënt over de operatie, leefregels en anesthesiemogelijkheden. De app laat de patiënt alleen gepersonaliseerde informatie zien, hierdoor hoeven ze niet te zoeken naar informatie.  

Patiënten kunnen zich vanuit hun eigen vertrouwde leefomgeving voorbereiden op een operatie

E-POS biedt patiënt vrijheid en eigen regie. Patiënten kunnen zelf beslissen wanneer ze de informatie tot zich nemen en het op elk gewenst moment terugkijken. Zo hebben ze de mogelijkheid om eventuele vragen met de eigen omgeving te bespreken. Uit onderzoek blijkt dat informatie beter blijft hangen in de thuisomgeving van de patiënt. Ook hoeven patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis. Ze kunnen zich thuis voorbereiden op hun operatie door middel van duidelijke instructies. 
Door het adviesdocument van E-POS krijgt de anesthesioloog beter inzicht in de gezondheid van de patiënt. Hierdoor gaan zij bij complexe patiënten beter voorbereid een gesprek in. Doordat de informatie uit E-POS voor alle betrokken medisch specialisten beschikbaar is, zal ook een eenduidiger oordeel over de patiënt gevormd worden. Hierdoor kunnen ze de spreekuren op langere termijn efficiënter invullen. De tijden kunnen dan vastgesteld worden op de gezondheid en behoefte van de patiënt.

Rik Bijl, NovaCair: Het grote verschil tussen E-POS en andere systemen is dat wij werken met een gevalideerd triage systeem. Ook komt E-POS met een concreet en wel overgewogen adviesdocument voor de anesthesioloog. Deze verwijst naar de richtlijnen en deze kan ook voor het patiëntendossier gebruikt worden.”

E-POS in het Dijklander ziekenhuis

Het Dijklander Ziekenhuis is eind maart gestart met E-POS. De eerste resultaten van de pilot zijn erg positief. Al 1600 patiënten werden met behulp van E-POS gescreend en tot juli er zijn 36% patiënten door E-POS meteen goedgekeurd voor de operatie. Omdat het Dijklander Ziekenhuis nog in een pilotfase zit, worden tot 1 september alle patiënten nagebeld. Daarna worden patiënten meteen goedgekeurd via E-POS. Op dit moment zijn er gesprekken om E-POS te koppelen aan het elektronisch patiëntendossier. Dijklander en NovaCair willen patiënten in de toekomst ook adviseren over preoperatieve activiteiten, zoals het staken van medicijnen of voeding, waardoor de preoperatieve zorg steeds veiliger wordt. 

John van Roy, anesthesioloog Dijklander Ziekenhuis: “E-POS is het schoolvoorbeeld van zinnige zorg. Het biedt de patiënt vrijheid en regie. De specialist krijgt door E-POS meer inzicht in de gezondheidstoestand van de patiënt. Hierdoor kan er een splitsing gemaakt worden tussen gezonde en minder complexe patiënten. Dit zorgt ervoor dat je als specialist je aandacht kan besteden aan de patiënten die het echt nodig hebben.” 

Ook de eerste reactie van de patiënten van het Dijklander Ziekenhuis zijn erg positief. Zij vinden de instructies informatief en duidelijk. Patiënten hebben geen aanvullende vragen voor de specialist, dit duidt op de volledigheid van de informatie in E-POS. 

Versnelling van opschaling door delen ervaringen

E-POS heeft een versnelling gemaakt door corona. Veel ziekenhuizen zetten nu versneld in op digitale zorg en willen graag met E-POS starten. NovaCair heeft het aantal aanvragen voor E-POS de afgelopen periode zien verdubbelen. Naast anesthesiologie is er ook een toenemende interesse in de app bij andere specialismes, zoals bij chirurgie. Eind volgend jaar wil NovaCair E-POS bij 15 tot 20 ziekenhuizen geïmplementeerd hebben. Het Dijklander Ziekenhuis heeft hun ervaringen met E-POS ook met de andere ziekenhuizen van het Netwerk zinnige zorg gedeeld. Het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) wordt E-POS sinds 1 juli ook ingezet. De Noordwest Ziekenhuisgroep is in gesprek met NovaCair over de inzet van E-POS. 

E-POS is over 5 jaar het nieuwe normaal 

Specialisten geven aan dat je niet altijd voor goede zorg naar het ziekenhuis hoeft. Door de toepassing van slimme technologie kan ook goede zorg, en de voorbereiding daarop, thuis geleverd worden. Door van tevoren vast te stellen wat de meerwaarde voor de patiënt is om naar het ziekenhuis te komen kan de specialist de afweging maken of de afspraak ook digitaal kan.  Op deze manier kunnen de afspraken veel efficiënter worden ingezet. Deze denkwijze zorgt ervoor dat de zorg er over 5 jaar heel anders uitziet.

Anesthesioloog John van Roy, anesthesioloog bij het Dijklander Ziekenhuis, kan E-POS aan iedere specialist aanbevelen.  “Door E-POS kunnen we veel gestandariseerder werken en beter onze toegevoegde waarde als specialist laten zien. We zijn hierdoor van betekenis daar waar het nodig is en kunnen onze tijd optimaal besteden. Zo kunnen we patiënten optimaal voorbereiden op een ingreep en risico’s verlagen.” 

*Dit initiatief sluit aan op het uitgebrachte beroepskader van de NL vereniging voor Anesthesie 2019.

** Dit percentage is gebaseerd op de niet-academisch populatie. 

 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam