Gezamenlijke aanpak wachttijden GGZ door transfertafels in Rotterdam Rijnmond

Cliënten zo snel mogelijk voor behandeling naar juiste plek door transparantie in wachttijden en -lijsten, gezamenlijke initiatieven voor triage en doorverwijzing.

31-01-2020
Eén van de grootste knelpunten in de zorg in Nederland zijn de lange wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Coöperatie VGZ neemt dit zeer serieus en zet zich ervoor in dat haar verzekerden tijdig passende zorg krijgen. 

De regio Rotterdam Rijnmond kampt al geruime tijd met lange wachttijden in de GGZ. In deze regio staan op dit moment bijna 900 VGZ-verzekerden op de wachtlijst. Voor Coöperatie VGZ is dit reden om, samen met de meest betrokken GGZ-instellingen (BuurtzorgT, FortaGroep, HSK, Mentaal Beter en Parnassia Groep), een concrete vervolgstap te zetten. Daarom starten zij begin februari in Rotterdam Rijnmond een eerste ‘transfertafel GGZ’.

Transfertafels GGZ 

Om de wachttijden aan te pakken, is het nodig om écht inzicht te krijgen in de zorgvraag van de mensen die in de regio op de wachtlijst staan. Dit gebeurt aan de transfertafel. Hier geven aanbieders elkaar inzicht in de zorgvragers die op hun afzonderlijke wachtlijsten staan. Ook wordt er gezamenlijk bekeken hoe vraag en aanbod beter bij elkaar gebracht kunnen worden. Door daarbij samen te werken met de verwijzers, komen cliënten ook sneller bij de juiste behandelaar terecht. Voor het verbeteren van de aanpak van wachttijden worden ook goede, passende praktijkvoorbeelden uit andere regio’s snel toegepast. De resultaten in de regio Rotterdam kunnen vervolgens weer worden gebruikt bij de aanpak van problemen in andere delen van het land.

Unieke aanpak 

Het unieke aan de transfertafels GGZ is dat de samenwerking transparant inzicht geeft in de zorgvraag van mensen die in de regio’s op de wachtlijst staan. Doordat de inhoudelijke deskundigen van verschillende aanbieders dit openlijk delen en met elkaar bespreken. Daarbij worden er gezamenlijke afspraken gemaakt of initiatieven ontplooid op het terrein van triage en doorverwijzing, zodat een cliënt zo snel mogelijk op de juiste plek terecht kan en behandeld wordt. Ook geeft deze aanpak direct inzicht in de knelpunten en de beschikbare capaciteit van de betrokken GGZ-instellingen, zodat hier adequaat op kan worden ingespeeld. Cliënten beslissen zelf of ze gebruik maken van alternatief aanbod of op de wachtlijst blijven van de instelling van hun voorkeur.

Wachttijdreductie door inzet op zinnige zorg 

Er dreigt een groot maatschappelijk probleem om de zorg toegankelijk te houden en de kosten te beheersen. Als we niets doen, is het de vraag of volgende generaties nog de zorg kunnen krijgen die nodig is. De oplopende wachttijden binnen de GGZ zijn daar een voorbeeld van. Daarom spant Coöperatie VGZ zich hier voor in, samen met de GGZ-instellingen in haar netwerk. Dit doen wij langs de lijnen van ‘zinnige zorg’: zorg die beter past bij wat patiënten echt belangrijk vinden die zorgverleners aanspreekt op hun professionaliteit én zorg die geleverd wordt met minder mensen en tegen lagere kosten.

Afgelopen november nam staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een verzameling van 23 goede praktijkvoorbeelden voor het terugdringen van de lange wachttijden in ontvangst. Eind november startte BuurtzorgT samen met Coöperatie VGZ om de wachttijden in Rotterdam te verkorten. En in december liet HSK zien dat zij patiënten sneller kunnen helpen door een vernieuwde intake. Ook bieden FortaGroep, Mentaal Beter en Parnassia Groep hun cliënten online psychische zorg op afstand.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam