Zinnige zorg is betere zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten. Coöperatie VGZ faciliteert en stimuleert zinnige zorg. Altijd in samenspel met zorgaanbieders, belangenorganisaties, patiënten en verzekerden. Inmiddels hebben artsen tientallen good practices zodanig ver ontwikkeld, dat ze breder kunnen worden toegepast door andere ziekenhuizen. Ook in andere zorgsoorten, de GGZ, paramedie en huisartsenzorg stimuleert VGZ de bredere toepassing van good practices voor zinnige zorg.
 
Ab Klink, lid van de Raad van Bestuur van VGZ: “Het afgelopen jaar hebben we een alliantie gevormd van tien instellingen die goede voorbeelden van zinnige zorg aandragen en doorontwikkelen. We willen dit jaar zoveel mogelijk andere zorgaanbieders stimuleren om die ook in hun eigen praktijk toe te passen. Daarmee zorgen we samen met zorgaanbieders voor betere zorg én voor beheersing van de kosten.”
 

Alliantie voor zinnige zorg

VGZ zoekt sinds enkele jaren op initiatief van zorgaanbieders en artsen actief naar nieuwe werkwijzen die leiden tot zinnige zorg. Dat gebeurt onder meer in zogenaamde leertuinen, waarvan er nu zes actief zijn in de medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, langdurige zorg en eerstelijnszorg, of een combinatie daarvan. 
De samenwerking met artsen en aanbieders leverde al veertig goede voorbeelden die aantoonbaar leiden tot zinnige zorg en breder kunnen worden toegepast. Samen met de zorgaanbieders die ze ontwikkelden zijn zogenoemde opschaalplannen gemaakt. Leden van de alliantie voor zinnige zorg (negen ziekenhuizen en een ggz-instelling) zijn beschikbaar voor het adviseren en ondersteunen van andere aanbieders die good practices willen overnemen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om online monitoring van patiënten met hartklachten of astma waarmee onnodig ziekenhuisbezoek wordt voorkomen; meer tijd voor gesprekken tussen arts en patiënt, zodat vaker alternatieven overwogen en gekozen worden en het inzetten van ervaren specialisten op de eerste hulp, waarmee onnodige diagnostiek wordt voorkomen.

Brede implementatie over alle zorgsoorten

Ab Klink: “Coöperatie VGZ zet zich de komende jaren maximaal in voor een brede implementatie van bewezen good practices, omdat gemotiveerde artsen ons hebben laten zien dat het werkt. Het is fantastisch om te zien hoeveel energie deze benadering losmaakt bij professionals en bestuurders in de zorg. Als we de nu gevonden good practices kunnen gaan toepassen in alle ziekenhuizen, kunnen we het komende jaar al tientallen miljoenen euro’s besparen én betere zorg voor de patiënt realiseren.” Dat doen we onder meer door zorgaanbieders die mee-ontwikkelen en die goede voorbeelden willen overnemen, voorrang te geven in de contractering.
 

Extra geld voor praktijkmanager, extra tijd voor de huisarts

Naast de focus op opschaling van de good practices, stelt Coöperatie VGZ in 2018 extra geld beschikbaar voor een vergoeding voor de inzet van een praktijkmanager. Huisartsen die lokaal of regionaal samenwerken, kunnen onder voorwaarden een vergoeding voor de inzet van een praktijkmanager aanvragen. Dat ontlast huisartsen die op die manier meer tijd en aandacht kunnen besteden aan patiënten.