ETZ en VGZ sluiten meerjarenovereenkomst 2022-2026

Marjo Vissers (VGZ) en Gerard van Berlo (ETZ) bekrachtigen de meerjarenovereenkomst met hun handtekening

04-11-2021
Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg/Waalwijk en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ sluiten opnieuw een strategisch samenwerkingsverband voor een periode van vijf jaar. Beide alliantiepartners zijn erg tevreden over de resultaten tot nu toe en zetten hun ambitie om de zorg zinniger en toekomstbestendig te organiseren graag samen voort. Hiervoor zijn meer innovaties (groot en klein) nodig. Maar ook slimme samenwerking in de keten, het optimaal inzetten van alle faciliteiten en aandacht voor opleiden en vitaliteit van het personeel. 

In de nieuwe strategische samenwerking is onder meer vastgelegd dat de groeiende zorgvraag binnen de huidige capaciteit en afspraak wordt opgevangen. Ook digitalisering van de zorg – digitaal als het kan, fysiek als het nodig is - en preventie hebben nadrukkelijk een plek gekregen in de overeenkomst. Op deze manier organiseren beide alliantiepartners minder druk op schaarse capaciteit en lagere zorgkosten. De strategische samenwerking biedt het ETZ tevens de ruimte het programma ‘Gepast Gebruik’ verder vorm te geven en acute zorg in de nieuwbouw te concentreren op de locatie ETZ Elisabeth.

Al ruim honderd initiatieven bij ETZ

In het ETZ zijn afgelopen jaren al ruim honderd initiatieven gestart om de zorg slimmer, efficiënter, kwalitatief beter en innovatiever te maken. Het sturen op gepast gebruik van dure geneesmiddelen, het toedienen van antibiotica in de thuissituatie en het project ‘Intensive Care zonder muren’ zijn daar goede voorbeelden van. In april 2021 startten ETZ en VGZ een proef met een medicijnkluisje om verspilling van dure medicijnen tegen te gaan. Omdat de medicijnen in dat kastje onder optimale omstandigheden worden bewaard, kunnen de niet-gebruikte medicijnen weer worden teruggebracht naar de apotheek voor een andere patiënt. Op die manier kan verspilling van medicijnen - die in Nederland volgens schattingen jaarlijks oploopt tot zo'n 100 miljoen euro - worden tegengegaan.

Gezamenlijke uitdaging

In de nieuwe strategische samenwerking tussen ETZ en VGZ is onder meer vastgelegd dat de groeiende zorgvraag binnen de huidige capaciteit en afspraak wordt opgevangen. Dit stimuleert het ziekenhuis en de verzekeraar om slim met de beschikbare zorgcapaciteit en financiële middelen om te gaan, waarbij de verleende zorg van hoog niveau blijft. Samen zullen ze via innovaties in de zorg, en slimme samenwerking in de keten oplossingen moeten bedenken die blijven leiden tot hoogwaardige kwaliteit en toegankelijkheid van zorg in de regio.

‘Vol vertrouwen naar de toekomst’

Onderdeel van de afspraken is een innovatiefonds, waarmee het ETZ nieuwe, veelbelovende initiatieven kan starten. ETZ-bestuurder Gerard van Berlo is blij met de nieuwe strategische samenwerking. “Hiermee geven we een mooi vervolg aan de lopende meerjarenafspraak 2017-2021. Hoewel de afspraak voor beide partijen ambitieus en spannend is, biedt het ons zekerheid en stabiliteit om samen op het ingeslagen pad door te gaan en vol vertrouwen naar de toekomst te kijken.”

 

‘Enthousiast over resultaten en doorontwikkeling’

Marjo Vissers, Chief Health Officer bij Coöperatie VGZ, is enthousiast over de resultaten en doorontwikkeling. “Met deze nieuwe strategische samenwerking bestendigen we de continue zoektocht naar gepaste zorg èn creëren we daarnaast ook ruimte voor innovatie. Slimme digitalisering bijvoorbeeld zorgt ervoor dat mensen hun zorg thuis kunnen krijgen en zelf meer regie kunnen nemen in hun behandelproces. Deze vernieuwing maken we graag samen met het ziekenhuis toegankelijk voor patiënten nu en om de zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden.

 

Netwerk Zinnige Zorg

Het ETZ maakt met de nieuwe strategische samenwerking opnieuw deel uit van het Netwerk Zinnige Zorg. Dit netwerk, bestaande uit 12 ziekenhuizen, 4 GGZ-instellingen, 3 V&V-instellingen en Coöperatie VGZ, heeft de ambitie om de zorg beter te maken voor patiënten en de maatschappelijke verantwoording te nemen om de zorg betaalbaar te houden. Alle organisaties van het netwerk gebruiken elkaars kennis en ervaring om slimme, nieuwe (digitale) zorg te ontwikkelen. Zij delen hun resultaten, leren van elkaar en nemen elkaars ideeën over.

 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam