Drie winnaars VGZ-Hersteleuroprijs voor beter psychisch herstel

08-06-2015
Stadskamer Doetinchem, Team ED en Hersteltalent zijn op 8 juni uitgeroepen tot de winnaars van de VGZ-Hersteleuroprijs 2015. Zij krijgen ieder 25.000 euro. De overige vijf genomineerden verdienen ieder € 5.000,= voor hun initiatief. DoorenVoor en Stichting Zelfregie waren na de pitches zo geïnspireerd door elkaars projecten dat ze besloten bij een eventuele winst de prijs te delen, waarop de jury besloot het overige prijzengeld te verdelen over alle vijf overige genomineerden. 

De Hersteleuroprijs is in het leven geroepen door Coöperatie VGZ en het Landelijk Platform GGz om meer aandacht te krijgen voor zelfmanagement, eigen regie, herstel en herstelondersteunende zorg. Coöperatie VGZ en het LPGGz onderschrijven dat weliswaar veel wordt geïnvesteerd in de zorg, maar dat dit nauwelijks geldt voor herstel en empowerment. Veel initiatieven vallen buiten de Zorgverzekeringswet. Goede en waardevolle ideeën om mensen met psychische kwetsbaarheid te ondersteunen met hun herstel kunnen daardoor niet worden uitgevoerd.

Zij schreven daarom een wedstrijd uit om ervaringsdeskundigen de kans te bieden een financiële bijdrage te verdienen voor hun project. Het prijzengeld voor de wedstrijd ‘VGZ-Hersteleuro’s, wordt gefinancierd door GGZ-instellingen die per ingekochte DBC van Coöperatie VGZ in 2015 symbolisch één euro afdragen.

Met de ‘VGZ-Hersteleuro’ willen Coöperatie VGZ en het LPGGz meer aandacht besteden aan zelfmanagement, eigen regie, herstel en herstelondersteunende zorg in de geestelijke gezondheidszorg. Met ieder winnend initiatief kunnen mensen met een psychische kwetsbaarheid worden geholpen in hun weg naar herstel en eigen regie. De projecten zijn bovendien inspirerend voor gemeenten die in het kader van de WMO en decentralisaties vorm proberen te geven aan het versterken van de eigen kracht van mensen. Ook zijn ze interessant voor de reguliere zorg, omdat deze aansluiten bij de individuele situatie en de sociale en maatschappelijke context.  
 

Drie winnaars

* Stadskamer Doetinchem
Veel mensen verliezen hun dagbesteding en weten in het doolhof van de veranderingen de weg maar moeilijk te vinden. De Stadskamer is opgericht om voor en samen met deze mensen te zoeken naar een passende plek. Een plek die zich bij voorkeur niet langer afspeelt binnen muren van zorgaanbieders, maar midden in de samenleving. Waar mensen elkaar ontmoeten op basis van dat wat hen bindt. Voor meer informatie zie www.stadskamer.com
* TEAM ED
TEAM ED verbetert zorg- en dienstverlening door de inzet van ervaringsdeskundigen. Een ervaringsdeskundige van TEAM ED adviseert en traint (medewerkers van) organisaties en/of ondersteunt cliënten. De ervaringsdeskundigen van TEAM ED zijn competent in het functioneel inzetten van hun ervaring en hebben ervaring in het leven met kwetsbaarheden zoals psychiatrische klachten, verslaving, dakloosheid of armoede. Voor meer informatie zie www.teamed.nl
* Hersteltalent
Hersteltalent helpt mensen met (ernstige chronische) lichamelijke- en/of psychische problemen vanuit ervaringsperspectief. Hersteltalent zorgt ervoor dat mensen wanneer ze een probleem hebben de informatie krijgen die ze nodig hebben en herstelkennis vanuit persoonlijk perspectief onder de aandacht brengen. Daarnaast ondersteunen ze mensen die geen idee hebben hoe ze verder moeten met hun behandeling en kijken samen met hen wat ze nodig hebben om wel verder te kunnen. Voor meer informatie zie www.hersteltalent.com

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam