Drie op vier complexe IC-patiënten kan succesvol van de beademing

06-09-2019

Zo’n 75% van de moeilijk van de beademing af te halen patiënten op de intensive care kan in het Radboudumc succesvol ontwennen van de kunstmatige beademing. De resultaten van de behandeling die het Radboudumc Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing biedt zijn zo goed, dat het ziekenhuis met steun van Coöperatie VGZ het aantal behandelplekken kan uitbreiden van vier naar zes.

Fototograaf Marcel RekersIn Nederland verblijven acuut zieke patiënten op een Intensive Care zolang zij kunstmatig beademd worden. Voor een groot deel van deze patiënten geldt: hoe eerder ze zelfstandig kunnen ademen, hoe sneller en beter ze herstellen. Maar voor sommige patiënten is dat best lastig: bij ongeveer 13% van de patiënten duurt het langer dan zeven dagen om van de kunstmatige beademing af te komen. In het Radboudumc Expertisecentrum voor Ontwennen van Beademing wordt daarom met speciale zorg in kaart gebracht of deze complexe patiënten van de beademing kunnen en op welke manier. (foto: Marcel Rekers)

Hans van der Hoeven, intensivist en afdelingshoofd IC van het Radboudumc: ‘Het mooie van ons expertisecentrum is dat we met een klein, gespecialiseerd en multidisciplinair team ons niet alleen richten op het analyseren en ontwennen van beademing, maar ook op het welzijn en revalideren. Dit alles in samenwerking met de patiënt én zijn familie.’

Zinnige zorg; beter voor de patiënt, duurzaam betaalbaar

Radboudumc is één van de 12 ziekenhuizen binnen ons Netwerk Zinnige Zorg. Het ziekenhuis werkt onder de noemer ‘Betaalbaar beter’ met ons samen aan initiatieven die de zorg beter maken voor de patiënt en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg duurzaam betaalbaar te houden. Het expertisecentrum draagt daaraan bij. Driekwart complexe IC-patiënten kan eerder zelfstandig ademen en herstelt daarmee sneller en beter. Daarnaast zijn de kosten van een opname in het expertisecentrum zijn zo’n 40% lager dan op een reguliere IC. 

Meer bedden, nieuwe zorgcode

Op basis van de resultaten financiert VGZ de uitbreiding het expertisecentrum van vier naar zes plaatsen. Ook ondersteunen wij de ontwikkeling van een nieuwe zorgcode met bijbehorend behandelprotocol. Dat maakt het makkelijker voor zorgverleners om patiënten te verwijzen naar het Radboudumc.

Ab Klink, bestuurder van Coöperatie VGZ, is enthousiast over de resultaten van het expertisecentrum: ‘Het is één van de mooie voorbeelden van het Betaalbaar Beter programma waarin we samen met het Radboudumc zinnige zorg realiseren. Dit past uitstekend binnen onze visie op Zinnige Zorg, waarmee wij invulling geven aan onze maatschappelijke rol om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Wij zijn blij dat artsen hier het voortouw nemen en ons helpen betere kwaliteit juist te verbinden met het in de hand houden van kosten. Coöperatie VGZ steunt deze ontwikkeling dan ook van harte.’

Het Radboudumc is in Nederland het enige ziekenhuis dat deze gespecialiseerde zorg voor IC-patiënten aanbiedt. Ongeveer een derde van de patiënten komt van andere ziekenhuizen en wordt na behandeling terugverwezen.  In het expertisecentrum werkt een gespecialiseerd team van verpleegkundigen, intensivisten, logopedisten en fysiotherapeuten nauw met elkaar samen.

Waarom is het zo moeilijk om van de beademing af te komen?

Hans van der Hoeven geeft uitleg in deze video.

 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam