Coöperatie VGZ ondertekent Integraal Zorgakkoord IZA

19-09-2022
Op vrijdag 16 september ondertekende Zorgverzekeraars Nederland, mede namens Coöperatie VGZ, het Integraal Zorgakkoord (IZA). Voorafgaand aan dit akkoord – getiteld Samen werken aan gezonde zorg – hebben vertegenwoordigers van de hele sector een visie geformuleerd op de zorg voor de komende vier jaar. Zorgverzekeraars hebben bij de totstandkoming intensief meegepraat en -gedacht vanuit het belang van hun verzekerden. Onze leden moeten erop kunnen vertrouwen dat goede zorg voor hen toegankelijk blijft en tegelijkertijd de zorgpremie niet te hard stijgt. 
 

 

Het bewaken van die twee doelen is hard nodig, want de komende jaren zal de vraag naar zorg enorm toenemen, terwijl het beschikbare personeel niet meegroeit. Daardoor kan de zorg schaars en duur worden. Dat vraagt om de beweging naar passende zorg: zorg die aantoonbaar werkt, op de juiste plek of manier wordt gegeven, slim georganiseerd is en plaatsvindt in goed overleg met de patiënt. 

Marjo Vissers, CEO van Coöperatie VGZ, denkt dat de ingezette koers aansluit bij de belangen van verzekerden. “De richting van het akkoord past bij onze strategie. Wij werken voor onze ruim 4 miljoen leden samen met anderen aan een gezonder Nederland met toekomstbestendige zorg voor iedereen. We zetten in op passende zorg en een shift van zorg naar zorg én gezondheid.” 

Maar Vissers maakt ook twee kanttekeningen. Allereerst hebben niet alle betrokkenen hun handtekening onder het akkoord gezet. “We zullen het de komende jaren hoe dan ook met elkaar moeten doen. Ik hoop van harte op een goede samenwerking met alle benodigde partijen.” 

Daarnaast hangt het succes af van de vraag of alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Zorgverzekeraars, zorgaanbieders, gemeenten, de Nederlandse Zorgautoriteit, het Zorginstituut Nederland en de landelijke politiek. Vissers: “Onze leden mogen van ons verwachten dat we deze opdracht met beide handen aangrijpen. Wij gaan graag samen aan de slag!”  

Zij benadrukt dat het belangrijk is om zorg te leveren die passend is en waarbij we zo slim mogelijk omgaan met de beschikbare zorgcapaciteit. “Het is dan ook aan het Zorginstituut om bepaalde behandelingen uit het pakket te durven schrappen als de zorg slimmer of beter anders kan worden geleverd. En dat vraagt om politieke steun.” VGZ daagt zorgverleners uit tot slimme inzet van digitalisering, technologie en hulpmiddelen. “Zo houden we de zorg voor iedereen toegankelijk. Passende zorg is daarbij het uitgangspunt.” 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam