Coöperatie VGZ en Pantein innoveren met Herstelkliniek voor ouderen

03-07-2023
De druk op de zorg in Nederland neemt toe door de vergrijzing. Om te waarborgen dat de groeiende groep kwetsbare ouderen de juiste zorg krijgt, zetten VGZ en Pantein gezamenlijk in op een nieuw initiatief: de Herstelkliniek Pantein. Dit is een voorziening tussen een behandeling thuis en het ziekenhuis in. 

Verdubbeling aantal ouderen

Pauline Terwijn, bestuursvoorzitter Pantein: “Het aantal ouderen in Nederland verdubbelt de komende jaren, het aantal medewerkers groeit echter niet mee. Dat is een groot risico, want goede zorg beschikbaar houden is van groot belang. Om die reden bieden we bij Pantein diensten aan via de Herstelkliniek in Boxmeer. We hebben laten zien dat dit meerwaarde biedt en zijn er blij mee dat VGZ dit initiatief mogelijk maakt.”

Herstelkliniek als tussenstap

Patiënten kunnen in de Herstelkliniek terecht voor tijdelijke behandeling, gericht op snellere terugkeer naar huis. Denk daarbij aan revalidatie, diagnostiek en behandeling bij functioneringsproblematiek en ziekenhuisverplaatste zorg. Dankzij de Herstelkliniek kan een opname in het ziekenhuis worden voorkomen.

Aanpak gericht op herstel 

Terwijn: “De zorg in de Herstelkliniek is gericht op herstel. Er wordt zorg geboden aan kwetsbare inwoners die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld herstel na een operatie, ernstige ouderdomsgerelateerde problemen en/of verwardheid (delier). 
Vaak hebben kwetsbare ouderen meerdere aandoeningen en meerdere soorten medicatie. Als er iets ontregelt, dan kan dat van grote invloed zijn op het dagelijks leven. In de Herstelkliniek hebben we hiervoor de juiste expertise. Er is een zorg- en behandelteam dat werkt onder leiding van de specialist Ouderengeneeskunde waarbij er ook nauw contact is met de huisarts en wijkverpleging. Na behandeling in de Herstelkliniek kunnen de meeste mensen weer terug naar huis.” 

Domeinoverstijgend werken

Marcel Meijer, alliantiemanager bij Coöperatie VGZ: “Het is mooi om te zien dat Pantein samen met partners in de 1e en 2e lijn stevig inzet op domeinoverstijgend werken. Hierdoor ontstaat een goed netwerk voor acute zorg en wordt het ziekenhuis ontlast. VGZ vindt dit van groot belang. De forse druk op de zorg vraagt om innovaties en nieuwe manieren van (samen)werken. Door deze innovatie kunnen ouderen vaker de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. Het is cruciaal om in een vergrijzende samenleving voldoende zorg beschikbaar te houden.”
 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam