Centrale inkoop van implantaten bespaart kosten voor verzekerden

Coöperatie VGZ kiest ervoor implantaten voortaan zelf centraal in te kopen en afspraken te maken met leveranciers van tandheelkundige implantologie.

07-02-2019

Uit prijzen van twaalf verschillende implantaatfabrikanten blijkt dat de inkoopkosten gemiddeld €186 per implantaat bedragen. Veel tandarts-implantologen brengen echter €314,04 (het maximale NZa-tarief voor 2019) in rekening. VGZ vergoedt jaarlijks ongeveer 26.000 implantaten. Als meer tandartsen zich zouden committeren aan een centraal inkoopbeleid, zou dat een besparing opleveren van circa € 3,3 miljoen. VGZ is van mening dat het NZa-tarief omlaag kan, omdat dit niet marktconform is. 

Doel: lagere zorgkosten voor onze verzekerden

‘Dat er weerstand bestaat vanuit de brancheverenigingen is eigenlijk niet fair’, reageert Tom Kliphuis, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Coöperatie VGZ.  ‘Een strikt inkoopbeleid draagt bij aan een scherpe premie voor onze verzekerden. ‘Daarnaast kan deze aanpak honderden euro’s schelen voor onze verzekerden als de behandeling niet binnen de basisverzekering valt. Wij vinden het belangrijk dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft.” 

Voldoende goede zorg ingekocht voor onze verzekerden 

De ANT, belangenbehartiger van de Nederlandse tandartsen, verweet VGZ onlangs nog met te weinig tandarts-implantologen afspraken te hebben gemaakt en vond dat de ‘patiënt de dupe was’. Uiteraard voldoet VGZ ruimschoots aan de zorgplicht. Begin 2019 waren al voldoende praktijken gecontracteerd en in januari zijn daar nog vele bijgekomen. De tandartsen die een contract hebben met VGZ, hebben met ons afgesproken dat zij de werkelijke inkoopprijs in rekening brengen. En zo dragen zij bij aan het betaalbaar houden van goede zorg.

 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam