Betere organisatie van patiëntenstromen door actuele informatie in ZorgDomein

Inzage in wachttijden belangrijker dan ooit

26-10-2020
Door het coronavirus wachten veel patiënten op zorg. Dit aantal loopt nu in rap tempo op: een zorgelijke ontwikkeling die de komende maanden aanhoudt. Daardoor is inzicht in actuele wachttijden hard nodig, omdat zorgadviseurs van verzekeraars met die informatie hun verzekerden kunnen helpen bij het vinden van een zorgverlener. Een plek vinden voor wachtende patiënten is tenslotte een belangrijke taak van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De NZa bekrachtigt het belang van een actueel overzicht van wachttijden. Zorgplatform ZorgDomein biedt die mogelijkheid al aan verwijzers. Zorgadviseurs bij verzekeraars krijgen nu ook dit overzicht.

Zonder deze transparantie hebben zorgadviseurs bij verzekeraars niet direct zicht op actuele wachttijden en moeten ze meerdere zorgaanbieders bellen om hun verzekerden te kunnen adviseren. Hier gaan soms dagen overheen. Daarbij worden zorgaanbieders belast met veel telefoontjes over wachtlijsten. Inzicht in de beschikbaarheid van zorg is essentieel om patiënten te kunnen helpen: ze krijgen meer grip op hun eigen zorgtraject en hebben minder zorgen. Ontsluiting van deze actuele informatie gebeurt het liefst vanuit één betrouwbare, onafhankelijke bron: ZorgDomein. Coöperatie VGZ en Menzis trekken hierin samen op met ZorgDomein.

Toestemming van zorgaanbieders

De samenwerkende partijen onderstrepen dat het uitsluitend gaat om een inkijkvoorziening in wachttijden. De inzage wordt gebruikt als onderdeel van advies voor verzekerden. Voor ontsluiting van deze informatie via ZorgDomein moeten zorgaanbieders eenmalig toestemming geven. Als ze dit gedaan hebben zien zorgadviseurs van verzekeraars het zorgaanbod inclusief wachttijden precies zoals de huisarts dit ziet. Daarmee kunnen ze patiënten snel en goed bemiddelen naar de best mogelijke zorg op de juiste plek, op het goede moment. Peter van der Meer, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis, is blij met deze ontwikkeling: ‘Juist nu is eenduidig inzicht in de wachttijden van reguliere zorg ongelooflijk belangrijk. Onze wachttijden zijn al zichtbaar. Hopelijk volgen onze collega’s snel, want alleen samen kunnen we de patiëntenstromen goed organiseren.’

Meer deelnemers, groter succes

Na toestemming van de zorgaanbieder is het zorgaanbod met bijbehorende wachttijden nu alleen nog te zien voor VGZ en Menzis. Maar andere verzekeraars kunnen uiteraard ook meedoen. De inkijkvoorziening is technisch gereed en getest, en het streven is om het actuele zorgaanbod zo volledig mogelijk te krijgen. De wens en de hoop is dan ook dat alle zorginstellingen meedoen om gezamenlijk gelijke toegang tot reguliere zorg te borgen. Dat geldt niet alleen voor ziekenhuizen en zelfstandige klinieken, maar ook bijvoorbeeld voor GGZ-instellingen.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam