Beperkte premiestijging VGZ, ondanks coronacrisis

12-11-2020
De premie van de VGZ Ruime Keuze (natura) bedraagt volgend jaar € 124,45 per maand. Vorig jaar was dit € 119,95. “Dit is een stijging van € 4,50 per maand. Hiermee is de stijging van de premie van VGZ lager dan de premieverhoging die het ministerie van VWS op Prinsjesdag aankondigde”, geeft Karien van Gennip, voorzitter Raad van Bestuur, Coöperatie VGZ aan. “De zorgpremie is ieder jaar een grote kostenpost voor Nederlandse huishoudens. Door al jaren in te zetten op zinnige zorg, samen met de partners in het Netwerk Zinnige Zorg, lukt het ons elk jaar weer een scherpe premie aan te bieden. Ondanks de coronacrisis zijn we er ook dit jaar in geslaagd om de stijging van onze premie voor 2021 te beperken. Onze stabiele premieontwikkeling hebben we mede door de inzet van onze reserves kunnen voortzetten.”

Update 13-11-2020: VGZ-verzekerden kunnen naar alle ziekenhuizen

In de laatste maanden van het jaar nog druk onderhandeld over de contracten van de ziekenhuizen voor het komende jaar. Coöperatie VGZ meldt normaal gesproken pas in de Zorgzoeker dat verzekerden in een ziekenhuis terecht kunnen, als er daadwerkelijk een contract is. Dit jaar is echt een ander jaar, vanwege corona. En dus laten we onze verzekerden niet langer in onzekerheid dan nodig is. Daarom maken we vandaag, tegelijk met onze scherpe premie voor 2021, bekend dat onze verzekerden volgend jaar in alle ziekenhuizen terecht kunnen. 

We gaan afspraken maken met alle ziekenhuizen, maar omdat die contracten nog niet definitief zijn, geldt nog wel een voorbehoud. Het kan zijn dat verzekerden met een naturapolis in sommige gevallen te maken krijgen met langere wachttijden of een verwijzing naar een ziekenhuis in de buurt. Meer informatie per ziekenhuis is te vinden in de Zorgzoeker. 

Continuïteit van zorg ook in coronatijd gewaarborgd

Samen met de andere zorgverzekeraars hebben we in een vroeg stadium van de coronacrisis gezamenlijk aan zorgaanbieders financiële steun gegeven voor het wegvallen van de reguliere zorg. Die steun was nodig om doorlopende (vaste) lasten op te vangen en om ervoor te zorgen dat patiënten tijdens en na de crisis zorg kunnen blijven krijgen. Zorgverzekeraars hebben ook extra kosten vergoed, die nodig waren om het aantal IC-plekken op te schalen, bescherming voor personeel te organiseren en speciale verpleegplekken voor revaliderende coronapatiënten te realiseren. Daarnaast worden bepaalde gemaakte zorgkosten vanwege corona door de overheid gedragen.

Onze missie: Samen werken aan een gezonder Nederland

Bij VGZ hebben we een heldere missie: Samen werken aan een gezonder Nederland, elke dag weer. De zorg in Nederland is goed. Dat willen we graag zo houden, want goede zorg is voor iedereen onmisbaar. We zien ook dat het personeelstekort oploopt en de zorgkosten blijven stijgen. Als het zo doorgaat is de zorg voor onze kinderen en kleinkinderen niet langer toegankelijk en betaalbaar. Daarom werkt VGZ al een aantal jaar met zorgverleners aan het vernieuwen van de zorg. Samen brengen we de zorg vooruit.

Onze aanpak: Samen brengen we de zorg vooruit

We zetten ons samen met zorgverleners in voor betere zorg tegen lagere kosten. Zinnige zorg noemen we dat. Zorgverleners komen zelf met vernieuwende ideeën die het verschil maken. Digitale innovaties vormen daar een belangrijk onderdeel van en worden door de coronacrisis steeds belangrijker. Ook bij de alliantiepartners in het Netwerk Zinnige Zorg zien we dit terug. Zij laten al langer mooie innovaties in de zorg zien. Het CPB heeft een aantal jaar onafhankelijk onderzoek gedaan bij ziekenhuizen Bernhoven en Rivas, beide onderdeel van het netwerk. Deze ziekenhuizen zijn in 2015 gestart met omvangrijke veranderprogramma's op zinnige zorg, gefaciliteerd door meerjarige afspraken met de grootste zorgverzekeraars. De resultaten laten zien dat zinnige zorg werkt!
Contactgegevens
voor mediarelaties
Coöperatie VGZ
24/7
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam