Contractering Coöperatie VGZ: “Afspraken over goede zorg voor leden bijna afgerond”

17-02-2023

Wij zijn er voor onze leden. Als zorgverzekeraar hebben wij de verantwoordelijkheid om er niet alleen voor te zorgen dat er voldoende goede zorg beschikbaar blijft, maar ook dat de rekening voor de verzekerden behapbaar blijft; zeker in deze dure tijden. Al het geld dat wij uitgeven, is premiegeld van onze leden. Het is belangrijk dat wij daarom goede afspraken maken met zorgaanbieders. “Hoewel deze gesprekken dit jaar complexer zijn dan ooit, is de contractering bijna afgerond.”, aldus Cas Ceulen, die als Chief Health Officer verantwoordelijk is de inkoop van goede zorg voor de leden van Coöperatie VGZ.

 

Startschot op 1 april

Vanaf het moment dat wij op 1 april ons inkoopbeleid voor het komende jaar bekendmaken, zijn wij klaar om met zorgaanbieders in gesprek te gaan over de zorg voor onze leden. Welke zorg wordt ingekocht op basis van de verwachte zorgvraag van de verzekerden, en onder welke voorwaarden? Ook worden er afspraken gemaakt over de noodzakelijke transformatie om de zorg in Nederland toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit doen we door in te zetten op het stimuleren en slim inzetten van zinnige, passende en - waar mogelijk - digitale zorg.


Samen voor goede zorg 

Het is onze missie om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor alle Nederlanders. Inzetten op het stimuleren en slim inzetten van zinnige, passende en waar mogelijk digitale zorg is hier een belangrijk onderdeel van. Daarom vinden we het belangrijk om over de inhoud te praten. En gaat het over kosten, dan moeten we ons realiseren dat niet de zorgverzekeraar ‘verdient’ aan de onderhandelingen met zorgverleners, maar dat dit ten goede komt aan de premiebetaler.

Ingewikkelde opgave

Om tot goede afspraken te komen, zijn twee partijen nodig: de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder. De gesprekken met ziekenhuizen kwamen dit jaar later op gang en lopen langer door. Belangrijke oorzaken: de uitdagende (economische) omstandigheden, hoge energiekosten en inflatie, maar ook de onzekerheid over de CAO. We begrijpen de onzekere en soms lastige positie waarin zorgaanbieders zich bevinden. Coöperatie VGZ wil hierin meedenken, maar dat is niet altijd eenvoudig.

Zorgcontractering is maatwerk

In de gesprekken met ziekenhuizen kijken we naar de prestaties van het ziekenhuis, het huidige tarief ten opzichte van dat van andere ziekenhuizen en de financiële positie. Geen ziekenhuis is gelijk. Cas Ceulen: “Waar het ene ziekenhuis er financieel prima voor staat en de tijdelijk hogere energierekening kan opvangen vanuit haar eigen buffer, staat bij een ander ziekenhuis het water spreekwoordelijk aan de lippen. Daarom kijken wij per ziekenhuis naar de specifieke situatie en maken wij graag samen afspraken over zinnige en passende zorg voor onze leden”.

Duidelijkheid voor onze leden

Met een groot aantal ziekenhuizen hebben wij afspraken gemaakt. Er zijn echter ook ziekenhuizen waarmee we nog in gesprek zijn. “We verwachten binnen afzienbare tijd de laatste overeenkomsten te sluiten en er uiteindelijk met ieder ziekenhuis uit te komen”. Vanzelfsprekend bieden we onze leden graag zo snel mogelijk zekerheid. De actuele status van de onderhandeling met een specifiek ziekenhuis, vinden zij in onze zorgzoeker.

Geen contract? Wel zorg.

Hebben wij op dit moment nog geen contract met een bepaald ziekenhuis, dan kunnen onze leden gewoon bij dit ziekenhuis terecht. Wij vergoeden de behandelingen. Hebben zij een naturapolis, dan kan het wel zo zijn dat zij later in het jaar naar een andere zorgverlener moeten. In dat geval zoeken wij samen met hen een passende zorgverlener in de buurt. Voor spoedgevallen en bevallingen kunnen zij altijd terecht. De behandelingen van leden met een combinatiepolis (voorheen restitutiepolis) bij deze ziekenhuizen vergoeden wij altijd. Wij informeren onze leden hier op verschillende manieren over, door onder andere informatie op onze website, nieuwsbrieven en social posts. “En door onze samenwerking met ZorgDomein zien verwijzers direct met welke ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, grote GGZ-instellingen en diagnostiek aanbieders wij een contract hebben, is er betere inzage in actuele wachttijden en is de patiënt eerder geholpen omdat hij direct kan worden doorverwezen naar de passende behandelaar”, sluit Cas Ceulen af.

Nb. Coöperatie VGZ heeft overeenkomsten gesloten met 95% van de apotheken, 93% van de fysiotherapeuten, 80% van de (grote) GGZ-instellingen, 100% van de wijkverpleging en 74% van de ziekenhuizen (cijfers d.d. 17 februari)

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam