Ab Klink verlaat Coöperatie VGZ

Kees Hamster benoemd als CFRO

01-06-2021
Ab Klink, lid van de Raad van Bestuur, verlaat Coöperatie VGZ. Ab gaat per 1 juli naar adviesbureau PwC, waar hij zich als Senior Executive Advisor nu ook op internationaal niveau zal inzetten voor de zorg. De portefeuilles Risk, Compliance, Juridische en Veiligheidszaken (RCJV) worden ondergebracht bij Kees Hamster, die per 15 juni is benoemd tot Chief Financial and Risk Officer (CFRO).


Klink was sinds 1 januari 2014 bestuurslid bij VGZ en verantwoordelijk voor zorginkoop en -innovatie.
Ab Klink: ‘Ik ben Coöperatie VGZ erkentelijk dat ze me de ruimte heeft geboden om te werken aan een goed functionerend zorgstelsel. Dat we veel hebben kunnen realiseren, is te danken aan de voortreffelijke voormalige en huidige collega’s binnen en buiten VGZ. Maar de meeste dankbaarheid gaat toch uit naar de zorgbestuurders en vooral de geweldige specialisten, huisartsen, verpleegkundigen en psychiaters en psychologen die ons lieten zien en voorleefden wat gepast gebruik is: ten bate van patiënten. Saving lives, saving costs zei Obama ooit. Dat er zoveel professionals zijn die laten zien dat dit geen luchtkasteel is, zelfs als het tegen eigen belangen lijkt in te gaan, is ronduit geweldig. Het is van groot belang dat stelsels en systemen gedreven professionals ondersteunen, juist ook nu digitalisering een enorme invloed gaat krijgen. Dat PwC het mogelijk maakt om daaraan -in Europa en het Midden-Oosten, binnen de zorg maar ook op andere domeinen van de publieke sector- verder een steentje bij te dragen, geeft me enorm veel inspiratie.’ 

Karien van Gennip, bestuursvoorzitter van Coöperatie VGZ:

‘De afgelopen jaren heeft Ab Klink zinnige zorg op de kaart gezet. Ik spreek namens al onze leden, medewerkers en samenwerkingspartners als ik onze dank uit voor zijn grote inzet voor de publieke zaak. Daarnaast ben ik bijzonder blij met de nieuwe positie van Kees Hamster. Sinds mijn aantreden werken wij samen in de Raad van Bestuur en het Management Committee aan het nieuwe VGZ. Naast zijn kennis en expertise, zijn de scherpte en mensgerichtheid die hij inbrengt daarbij onontbeerlijk.’ 

Alfred Levi, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Coöperatie VGZ:

‘Ab Klink is van grote waarde geweest voor VGZ door zijn inzet om de zorg toekomstbestendig te houden. Dit heeft geleid tot meer dan honderd goede voorbeelden van zinnige zorg en mede daarom wordt vanavond voor de vijfde keer de Zinnige Zorg Award uitgereikt. Ook leverde Ab een bijdrage aan de totstandkoming van de nieuwe strategie van VGZ. Met de benoeming van Kees Hamster als CFRO zien we uit naar een succesvolle implementatie van de nieuwe strategie. Wij wensen Ab en Kees heel veel succes in hun nieuwe rollen respectievelijk buiten en binnen VGZ.’ 

Portefeuille RCJV

De Nederlandse Bank (DNB) heeft op 21 mei 2021 goedkeuring verleend om de portefeuilles Risk, Compliance, Juridische en Veiligheidszaken (RCJV) over te brengen naar de CFO. Voor deze portefeuillewissel was een functiewijziging van Chief Financial Officer (CFO) naar Chief Financial & Risk Officer (CFRO) nodig. Na goedkeuring van deze portefeuillewissel door de DNB, heeft de Ledenraad van Coöperatie VGZ Kees Hamster op 28 mei 2021 formeel benoemd tot CFRO met ingang van 15 juni 2021. Deze portefeuillewissel houdt direct verband met het voorbereiden van de uitrol van de nieuwe strategie van Coöperatie VGZ en met het overkoepelend belang van het verder versterken van de interne risicobeheersing van de zorgverzekeraar. In het licht van de nieuwe strategie en de bijbehorende strategische doelen van VGZ wordt de topstructuur anders ingericht. Op korte termijn wordt hier meer bekend over gemaakt.  
 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam