Ab Klink in Raad van Bestuur Coöperatie VGZ

25-10-2013
Ab Klink treedt per 1 januari 2014 toe tot de Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ, waar hij verantwoordelijk wordt voor de portefeuille Zorg. Nadat Ab Klink de gelegenheid heeft gehad om zich in te werken zal Martin Duvivier, zoals eerder aangekondigd, terugtreden als lid van de Raad van Bestuur. 
Ab Klink (54) was van 2007 tot 2010 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Balkenende IV. Sinds mei 2011 is hij deeltijdhoogleraar Zorg, arbeid en politieke sturing aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werkzaam bij adviesbureau Booz & Company.

"In mijn tijd als minister van VWS ben ik enorm geraakt en geboeid geraakt door de zorg", aldus Ab Klink. "Na me een aantal jaar adviserend en wetenschappelijk met de zorg te hebben bezig gehouden, kom ik bij Coöperatie VGZ weer midden in het zorgveld te staan. Dit geeft me de mogelijkheid om een actieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg en het verlagen van de kosten; iets waar ik enorm naar uitkijk."

"We zijn verheugd met de benoeming van Ab Klink. Coöperatie VGZ krijgt er een zeer ervaren bestuurder bij", aldus Rudy van der Meer, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Coöperatie VGZ. "Hij is meer dan deskundig op het terrein van de organisatie van de zorg en de relatie tussen verzorgingsstaat, arbeidsmarkt en gezondheidszorg. Een groot maatschappelijk vraagstuk waar Coöperatie VGZ als tweede zorgverzekeraar in Nederland een verantwoordelijke rol in speelt."

De benoeming van Ab Klink is onder voorbehoud van goedkeuring door de ledenraad van Coöperatie VGZ. 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam