Nieuwsbrief 5 - voorwoord

Het is een belangrijke maatschappelijke uitdaging, het is urgenter dan ooit én het drijft zorgprofessionals. Duurzaamheid in de zorg. We dragen als gezondheidszorg actief ons steentje bij aan een gezondere samenleving en het voorkomen van zwaardere zorg. Maar tegelijkertijd heeft ook de zorg haar effect op duurzaamheid. Dat kan, moet en doen we anders.

Tijdens de netwerkbijeenkomst van 26 juni zagen we dat passende zorg kan bijdragen aan het verlagen van de CO2-uitstoot met 25%. Een van de speerpunten van de visie Rivas Zorggroep 2030 is duurzame zorg. Onze ambitie voor het ziekenhuis in 2022 is om 30% van de consulten (45.000) digitaal op afstand te realiseren. Hierdoor besparen we 726.216 reiskilometers, wat gelijk staat aan: 18 rondjes om de aarde, 960 keer vliegen van Amsterdam naar Parijs en ruim 360 m³ poolijs dat niet smelt. Momenteel hebben we al meer dan 15.000 digitale consulten verzorgd.

Ook in de wijkverpleging verminderen en vergroenen we de reisbewegingen. En we ondernemen nog meer actie om onze CO2-voetafdruk te verkleinen, zo wordt een deel van de zorg van Rivas geleverd door zelfopgewekte schone energie. We hebben 1.650 zonnepanelen geplaatst op twee locaties. Samen wekken de panelen een hoeveelheid schone energie op, die gelijk staat aan het jaarverbruik van 182 huishoudens.

En juist in het verduurzamen van de zorg vinden we zeggenschap van onze medewerkers erg belangrijk. We stimuleren en faciliteren laagdrempelige duurzaamheidsinitiatieven op de werkvloer. Zo kunnen medewerkers hun ideeën voor duurzaamheid aandragen via een online platform. We verduurzamen niet alleen onze zorg, maar ook de bedrijfsvoering en het vastgoed.

En niet alleen wij zijn bezig met duurzame initiatieven. Ook zijn er vanuit ons ervaringsnetwerk Zinnige Zorg, waar we allemaal deel van uitmaken, verschillende duurzame initiatieven, zowel op passende zorg als op bedrijfsvoering bedacht en uitgewerkt. Alle partners binnen het netwerk ontwikkelen initiatieven, we nemen goede voorbeelden van elkaar over en zo lopen we daarin samen voorop. Wat zou het mooi zijn als het 2030 is en we de ambitie op het vlak van duurzaamheid met vlag en wimpel hebben gerealiseerd. Samen op naar een duurzame gezondheidszorg!

Het voorwoord van de nieuwsbrief is geschreven door Mariëlle Bartholomeus, lid Raad van Bestuur van de Rivas Zorggroep.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam