Het manifest 'Nederland Gezonder'

Hoe denkt Coöperatie VGZ over de samenleving van vandaag? En welke rol kan VGZ daarin spelen als coöperatie voor gezondheid en zorg? Dat staat beschreven in dit manifest. Het beschrijft waarom we een gezonder Nederland met toekomstbestendige zorg zo belangrijk vinden. En hoe we een beweging voor ‘Nederland Gezonder’ gaan starten.

Nederlanders zijn gelukkig, maar ook bezorgd om de toekomst

Nederland is één van de gelukkigste landen ter wereld. We staan zelfs op plek 5 in het jaarlijkse onderzoek van de Verenigde Naties1. Maar we hebben ook grote zorgen. Over het klimaat, krapte op de arbeidsmarkt, het woningtekort én de toekomst van de zorg. Daarnaast zijn we steeds meer op onszelf gericht en minder op de ander en elkaar. De gevolgen daarvan zien we ook terug in de zorg, waar snel medische oplossingen worden voorgesteld, in plaats van hulp of steun van mensen in je omgeving. En dat terwijl we tegelijkertijd een groeiende behoefte zien aan onderling contact en het behalen van gemeenschappelijke doelen.

We moeten anders naar onze manier van samenleven kijken

Bij Coöperatie VGZ dromen we van een samenleving waar gemeenschapszin het uitgangspunt is, waar iedereen aan mee kan doen én we verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. In zo’n maatschappij gaan ‘beter voor mij’ en ‘beter voor ons allemaal’ hand in hand. Je draagt iets bij en als jij ergens hulp bij nodig hebt, kun je terecht bij een ander. Kortom, het principe van wederkerigheid.

We verleggen de focus van alleen zorg naar zorg én gezondheid

Het is geen nieuws dat de zorg vernieuwd moet worden om ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te blijven. Samen met zorgverleners en andere partijen werken we daar als Coöperatie VGZ elke dag hard aan. Maar er is nog veel meer nodig om in de toekomst goede, passende zorg te kunnen garanderen voor wie dat echt nodig heeft. We denken dat gezonder leven het nieuwe normaal moet worden. Als we daar allemaal ons steentje aan bijdragen, zal de druk op de zorg verminderen. Als coöperatie voor gezondheid en zorg dromen we daarom van ‘Nederland Gezonder’.

‘Nederland Gezonder’ bereiken we door de handen ineen te slaan.

We nodigen iedereen uit om samen met ons te werken aan de droom van ‘Nederland Gezonder’. Ondernemers, zorgverleners, onderwijs en wetenschap, de overheid, en natuurlijk al onze leden en medewerkers. Want samen staan we zoveel sterker. Iedereen die een bijdrage kan en wil leveren kan zich als deelnemer aansluiten. Zo nemen we samen de verantwoordelijkheid voor een gezonder Nederland met toekomstbestendige zorg.

Samen aan de slag! Voor een gezonder Nederland met toekomstbestendige zorg voor iedereen.

We gaan in gesprek met deelnemers die zich aansluiten bij de beweging ‘Nederland Gezonder’. Over wat ze kunnen bijdragen aan ‘Nederland Gezonder’ en wat ze daarvoor nodig hebben. Op basis van die gesprekken bepalen we met elkaar de belangrijkste thema’s, zetten we experimenten op en ondersteunen we kansrijke initiatieven. Zien we iets wat bijdraagt aan het gezamenlijke doel ‘Nederland Gezonder’; dan breiden we uit! Zo maken we de beweging ‘Nederland Gezonder’ groter en inspireren we zoveel mogelijk Nederlanders om mee te doen. Samen werken aan ‘Nederland Gezonder’. Doe ook mee!

 

World Happiness Report 2022 – Sustainable development solutions network, a global initiative for the United Nations
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam